DANE FIRMY

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016) informuję Panią/Pana, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „TOK-MET II” Zbigniew Tokarz z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 106A (43-300 Bielsko-Biała), e-mail ado@tokmet.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

  2. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji umów sprzedaży Panu/Pani produktów Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „TOK-MET II” Zbigniew Tokarz z siedzibą w Bielsku-Białej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B powyższego rozporządzenia,

  3. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy,

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umów,

  5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego,

  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych umów oraz dochodzenia wynikających z nich roszczeń,

  8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Copyright Nazwa.pl